resim
karamansongul @ gmail.com

Cuma günü İslâm âlemince büyük bir öneme sahiptir.Cuma gününü önemli hale getiren o gün içinde saklı olan faziletler ve bugünde yaşanan önemli olaylardır .Bu olaylardan söz edersek; Hz Adem( a.s) bugün yaratılmış ,cennete götürülmüş  ve Cuma günü dünyaya gönderilmiştir .Cuma gününde öyle bir vakit vardır ki , Allahın kudreti ile tüm dualar kabule şayandır.Kıyamet bugün kopacaktır.Cennettekiler Yüce Allah ‘ı Cuma günü göreceklerdir.Cuma günü kabir azapları durdurulur.Kıyamet Cuma günü kopacaktır.Bu olaylar Cuma gününü müslümanların hayatında  önemli kılar.

    Cuma günü müminlerin bayramı olarak kabul edilir. Bugün yapılan ibadetlere iki kat sevap verileceği konusunda Hadisi Şeriflerde bahsedilmiştir.Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi ,günahlar içinde de Cuma günü ve gecesinde işlenenden daha kötüsü yoktur buyrulmuştur.[Ramuz]Bugün yapılan önemli ibadetlerden birisi Cuma Namazıdır. Cuma namazı Hicret de Müslüman erkeklere farz kılınmıştır ve ilk Cuma Namazını Peygamber Efendimiz Ranuna Vadisinde kıldırmıştır.Cuma Namazı hakkında Allah Hüteâlâ ; Ey iman edenler, Cuma günü namaz için ezan okunduğu zaman Allah’ı anamaya koşun.Alışverişi bırakın.Bilesiniz bu sizin için daha iyidir.Namaz bitince yer yüzüne dağılın.Allah’ın lütfundan rızk isteyin .Allah’ı çok anın ki mutluluğa erişesiniz (Cuma 9/10)buyurmuştur.Cuma vakti, gelince dünyevi ileri bırakmak gereklidir .Yapılan uğraşlara ara verilmeli alışveriş yapılıyorsa bırakılmalıdır.Hadisi Şerifler de Allah Hüteâlâ bugünden itibaren kıyamete kadar size Cuma namazını farz kıldı.Adil veya zalim bir imam (başkan) zamanında küçümseyerek veya inkar ederek Cuma namazını terk edenin iki yakası bir araya gelmesin!Böyle bir kişi tövbe etmezse,onun namazı,orucu,zekatı,haccı orucu ve hiçbir ibadeti kabul olmaz (İbni Mace ) Allah’a ve ahrete inanan Cuma Namazını kılsın (Tebârani)Cuma namazını kılmayan kimsenin kalbi mühürlenir( iyilik yapamaz olur)[Müslim] buyrulmuştur.

     Bugün Peygamber Efendimizin sünnetlerini yapmak güzel bir alışkanlıktır.Peygamberimizin Cuma günleri devam ettiği sünnetlerden birkaçına değinirsek ;Gusül abdesti almak,güzel koku sürünmek yeni elbiseler giymek ,sadaka vermek ,selamlaşmak ,Kehf Suresini okumak,kabir ziyaretinde bulunmak ,misvak kullanmak ve birçok sünneti bulunmaktadır(Buhari Dürr-ül muhtarTebarani) Cuma günleri yapılabilecek diğer ibadetler arasında  oruç tutmak  da vardır ve  müstehaptır (Bazı alimlere göre sadece Cuma gün oruç tutmak mekruh  görülmüş ve   bir gün öncesi veya sonrası da oruç tutulmalıdır denmiştir.(Yalnız Cuma günü oruç tutmayın !Bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile tutun)[Buhari]Kuran’ı Kerim okumak ,Selavatı Şerife getirmek ,Cuma namazından sonra 7 defa İhlas ve Muavvizeteynleri okumak (Okuyan kişiyi Rabbimiz bir hafta kazadan beladan ve kötü işlerden korur[ İbni Sünni],Hasta ziyaretinde bulunmak ,Duhan Suresi okumak(Okuyana cennetten bir köşk hediye edilir) [Taberani] gibi ibadetlere de yer vermek Rabbimizin rahmetine ulaşmamızda yol gösterici olacaktır.

   Cuma günü dünya hayatımız kadar ahiret hayatımız içinde önemli bir gündür.Cuma günleri ruhlar toplanır ve tanışırlar.Kabir azapları durdurulur.Cuma günü vefat edenler kabir azabından azledilirler.Cehennem Cuma günü çok sıcak olmaz.Görüldüğü üzere Cuma günü iki cihanda da lütuflarla doludur.

       Bu mübarek güne sabah namazından önce bu dua ile başlamak ilk kazancımız olacaktır.

 ( Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh )[O Allah dan mağfiret dilerim ki On dan başka hiç bir ilah yoktur,ebedi hayat sahibidir,her işi idare edip ayakta tutandır .Ben ona dönüp tövbe ediyorum] Bu duayı okuyanın deniz köpüğü kadar da olsa bütün günahları affolur buyrulmuştur.[İbni Sünni] .Gün içinde de bizlere yapılması bildirilen ibadetleri kaçırmamaya özen göstermek müminler olarak görevlerimiz arasındadır. Bugün bizim için sevaplar ve güzelliklerle doludur.Bu fırsatları sevaba çevirerek değerlendirip Rabbimizin sevgisine mazhar olmak hepimize nasip olsun inşallah.