Yılda iki kez zamlanan yaşlılık aylığı Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ödenen yaşlılık aylığı yani 65 yaş maaşının 1500 lira olması gündemde. SGK'nın yeni düzenlenmeye ilişkin yayınladığı genelgeye göre malullük, yaşlılık ve ölüm aylıkları dosya bazında 1500 TL'nin altında olmayacak. 65 yaşını doldurulmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yasa gereğince yaşlılık ödeneği verilir. 65 yaşında olan vatandaşların iş gücü kaybı yaşaması nedeniyle herhangi bir işte çalışarak aylık gelirini elde etmesi çok mümkün değilken; aynı kişinin çocuklarından ya da devlet kanalından hiçbir geliri yoksa devreye 65 yaş aylığı giriyor.

65 Yaş Aylığının Şartları Nelerdir?

65 yaş aylığından yararlanmak için ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından şartlar belirlenmiştir. Belirlenen şartlara uygun olmayan kişilerin maddi zorluk yaşamasına rağmen 65 yaş aylığından faydalanması mümkün olmaz. Ancak bu vatandaşlar için; devletin yaşlılar için yürürlüğe koyduğu başka sosyal yardımlara başvurmanın önü açık bırakılmıştır.

Sosyal güvencesinin olmaması (SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı)

65 yaşını doldurmuş olmak

Aylık gelir gelirinin tespit edilmesinin ardından muhtaçlık sınırının altında bir tablo çizilmesi

Sosyal Güvenlik Kurumu'na iş prim gününe dair ödeme yapılmaması

Nafaka alan kişilerin bu aylıktan faydalanması için asgari ücretin üçte birinden az gelire sahip olması gerekir.

Yaşlılık Aylığı Ne Kadardır?

Enflasyon oranın TÜFE verilerine göre açıklanmasıyla birlikte başta asgari ücret olmak üzere bütün ekonomi kalemleri yeniden düzenledi. Asgari ücrete yapılan zammı, memur ve emekli maaşlarına yapılan artış takip etti. 65 yaşını dolduran ve belirlenen şartlara uygun olan vatandaşlara bağlanan yoksulluk aylığı 637 TL'den yapılan zamla birlikte 672 TL olarak belirlenmiştir. Kişinin bu maaş imkanından faydalanması için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylık alınmaması, nafaka bağlanmamış olması hatta nafaka bağlanmasının mümkün olmaması gerekir.

Çocuklarının yanında yaşayan 65 yaşındaki vatandaşlar için de yoksulluk maaşı imkanı tanınmıştır. Kişinin kendisi ve eşinin kişi başına düşen ortalama aylık gelirinin net asgari ücretin üçte birinden az olması koşulu aranılır. 2020 yılı için kişi başına düşen 701 TL'ye karşılık geliyor. Ancak bazı illerde vatandaşların yanında yaşadığı çocukları veya torunlarının gelirleri de 65 yaş aylığı bağlanmasını doğrudan etkiler.

65 Yaş Aylığı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (kaymakamlık) başvuru yapan 65 yaşını doldurmuş yaşlı vatandaşlara öncelikle muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor. Muhtaçlık değerlendirmesi; yaşlının kendisi ve eşinin gelir, servet ve harcamaları ile birlikte nafaka yükümlülüğü dikkate alınarak gerçekleşirken kişi başına gelir 701 liranın altındaysa aylık bağlanıyor. Eş ve başvuran kişinin geliri toplamı 1.402 lirayı aşıyorsa aylık bağlanmıyor.

65 Aylığı Nereden Alınır?

65 yaş aylığına hak kazanan kişilere dair ilk maaş ödemesi kişinin ikamet adresinin bağlı bulunduğu ilçedeki Ziraat Bankası şubesinden çekebilirler. Sonraki maaş ödemeleri ise PTT şubelerinden alınabilir.