Seyran mahallesi 124 ada 39 paErselde yer alan 112.859 m2 yüzölçümlü Ermenek 37. Şube Şefliğinin sahası Karayolları Genel Müdürlüğün 26.11.2014 tarihli 34166 nolu oluru ile Ermenek belediyesine devri karar verilmişti.

 Sözleşmeye göre devredilecek kısım üzerinde bulunan Ermenek 37. Şube Şefliği sahasında bulunan bina,müştemilat,asfalt-plent ve diğer taşınmazların yeni şube şefliği yapılıncaya kadar kullanımına devam edecekti.Daha sonra Ermenek Belediyesine devir işlemleri gerçekleştirilecekti. 

Karayollarının yeni binaları yapıldı,taşınma işlemleri başladı ancak eski yerdeki binaların kapıları,pencereleri,laminantları, mutfak dolapları, mermer,fayans, elektrik prizleri ve kiremitleri sökülmeye başlandı ve sökülen malzemelerin ne yapıldığı belli değil.

Bir iddiaya göre beyaz eşyaların bile satıldığı ve ayrıca bu binaların ihaleyle yıkılacağı söyleniyor.