Karaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Vekili Kamuran Mustafa BALLI Başkanlığında toplanarak koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı. Alınan kararda, Esnek çalışan kamu personelinin mesai saatleri içerisinde görev mahallinin bulunduğu il/ilçe sınırları dışına çıkmamasına ve mesai saatleri içerisinde kafe, restoran, kıraathane, kahvehane vb. umuma açık yerlerde bulunmamasına karar verildi. 

Karaman Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde; 
"26.08.2020 tarih ve 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm özel sektör (sanayi tesisleri dahil) kuruluşlarında uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden azami düzeyde faydalanılmasının sağlanmasına,
2-Kamu kurumları tarafından esnek çalışma planlarının Valilik Makamının onayından sonra uygulanmasına,
3-Esnek çalışan kamu personelinin;
  a) Mesai saatleri içerisinde görev mahallinin bulunduğu il/ilçe sınırları dışına çıkmamasına, zorunlu hallerde Kurum amirinin bilgisi dâhilinde il/ilçe dışına çıkabilmesine,
  b) Araç plakalarının PTS’ ye girilerek mesai saatleri içerisinde İl dışına çıkış-yapıp yapmadığının takip edilmesine,
  c) Mesai saatleri içerisinde kafe, restoran, kıraathane, kahvehane vb. umuma açık yerlerde bulunmamasına,
    
4-Bu karara aykırı davrandığı tespit edilen kamu personeli hakkında idari işlem yapılmasına, ayrıca Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine,
 
Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.