Karaman Valiliği'nden konu ile yapılan açıklamada,"Türkiye İş Kurumu tarafından istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak üzere Toplum Yararına Programlar (TYP) düzenlenmektedir.


Bu bağlamda; Karaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzce; 1 Ekim 2020 başlangıç tarihli Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi okulların Temizliği için 275 ve Güvenliği için 80 olmak üzere Toplam 355 kişilik 9 ay süreli, ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile 7 kişilik 6 ay süreli Toplum Yararına Program düzenlenecektir.


Başvurular 17.09.2020-21.09.2020 tarihleri arasında İŞKUR e-şube ( www.iskur.gov.tr ) veya ALO-170 iletişim hattı üzerinden yapılacaktır. Başvuranlar sadece bir programa başvuru yapabilecektir. İl Müdürlüğümüzce TYP başvurusu alınmayacak olup başvurular online gerçekleştirilecektir. İl Merkezine ve merkeze bağlı yerlere (köy-kasaba) yapılacak alımlar noter kurası ile 24.09.2020 tarihinde saat 10:00 da İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda belirlenecektir. Pandemi nedeniyle kura salonuna ancak görevli kurum temsilcilerinin dışında Basın ve Siyasi Parti Temsilcileri alınacaktır. Kura sonuçları 24/09/2020 tarihinde İŞKUR ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünde ilan edilecektir.

 Genel Şartlar

TYP’ye başvuracak katılımcıların, TYP’ye başvurduğu tarihte İŞKUR’a kayıtlı ve son 1 aydır işsiz olmaları, en az 18 yaşını tamamlamış olmaları, herhangi bir öğretim kurumunda öğrenci olmamaları (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç); emekli ve malul aylığı almamaları gerekmektedir. 
 Ayrıca; 

1)Bir kişi aynı gün başvuruları başlayan TYP’ lerden yalnızca birisine müracaat edebilecektir.

2)Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre, devam eden TYP’lerden aynı hanede ikamet edenler arasından yalnızca bir kişi yararlanabilir.

3)Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (ADNKS) aynı adreste oturan kişilerden şartları sağlayan herkes başvuru yapabilecek ancak Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen net asgari ücretin bir buçuk katını (3487,07-TL) aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamayacaktır. Yurtlar ve sığınma evleri, vb. toplu yaşam alanlarında ikamet edenler için bu şart aranmaz.

4)Aynı adreste ikamet eden kişilerin listelerde isimlerinin olması halinde; başvuranlardan Kuruma kayıt tarihi daha eski olana öncelik tanınacaktır. Kurum kayıt tarihlerinin aynı olması halinde ise başvuranlardan yaşı büyük olan söz konusu TYP’ye katılacaktır.

5)TYP ilanında belirtilen şartları taşımayan ya da TYP’nin aksamasına ve başarısız olmasına sebep olanlar programa başlamış olsalar dahi çıkarılırlar" denildi.  


BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ: 17/09/2020 SAAT:  00.01

BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ:  21/09/2020 SAAT:  23.59