Karaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı gereğince Kurban Bayramında alınacak olan tedbirler açıklandı. Bu karar kapsamında Karaman'da  toplu yemek organizasyonları ile toplu bayramlaşma etkinlikleri yasaklandı. 


Karaman Valiliği'nden yapılan duyuruda, "Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlarımızın kalabalık oluşturabilecekleri yerlerde ve  özellikle kurban satış ve kesim yerlerinde  Koronavirüs salgını sürecinde halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından aşağıda belirtilen tedbirlerin alınması uygun görülmüştür.
 
1-İlimizde toplu yemek organizasyonları ile toplu bayramlaşma etkinliklerinin yapılmamasına,
 
2-Bayram öncesi vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunabilecekleri İsmetpaşa Caddesi, Atatürk Caddesi, 1. ve 2. İstasyon Caddesi ile Arife günü kurulacak olan Pazarda (Perşembe Pazarı) Karaman Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğünce Sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Pazar yerleri ile ilgili daha önce almış olduğu kararlar doğrultusunda gerekli önlemlerin alınmasına,
    
3-29.07.2020 tarihinden itibaren İlimizdeki camilerden ve Belediye merkezi yayın sistemlerinden günde en az 5 seferden az olmamak üzere Kurban Bayramı süresince maske kullanımı ve kalabalık ortamlarda sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda anons yapılmasına,
 
4-İl Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen kurban kesim ve satış yerlerinin açık adreslerinin 27.07.2020 tarihinden itibaren Valilik web sitesi, Belediye merkezi yayın sistemi ve diğer iletişim kanalları kullanılarak kamuoyuna duyurulmasına, 
 
5-Belediye Başkanlıkları tarafından;
Mezarlıklarda sosyal mesafe kuralına uyulması, maske kullanımı ve kalabalıklaşmanın önlenmesine,
İl Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen alanların günlük dezenfeksiyonunun sağlanmasına
Hayvan satış alanının etrafının sınırlandırılarak 8 metrekareye bir kişi (müşteri ve satıcı beraber) olacak şekilde kontrollü insan girişini sağlanmasına,
Hayvan satış yerleri içinde uygun yönlendirmeler yapılmasına, kapılarına ve uygun yerlerine, COVID-19’dan korunma önlemleri ile ilgili bilgilendirici tabelaların asılmasına,
Hayvan kesim yerlerinde sıra beklenmesi gereken her yerde sosyal mesafe işaretlemelerinin yapılmasına,
Hayvan satış ve kesim yerlerinde; ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum sıkıntısı olan vatandaşların alınmamasına,
Müşterilerin, hayvan satış alanlarında uzun süre kalmaması için uyarılarda bulunulmasına,
Hayvan kesim yerleri/kesimhanelerde görev yapacaklara; kasaplara, temizlik görevlilerine ve yöneticilere COVID-19 konusunda eğitim verilmesine,
Kurban satış ve kesim yerlerinin tüm girişlerinde ve içerisinde belirli mesafelerde el dezenfektanı düzeneklerinin oluşturulmasına,
Kurban kesim yerlerinde atıkların çevre kirliliğine sebep olmaması için tüm tedbirlerin alınmasına,
Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerlerde kurban kesilecek her bir gün için randevu sistemi oluşturulmasına,
Kesim işlemlerinin Bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına, kesim yerlerinde kesim yaptırmak isteyen kişilerin taleplerinin mümkün olduğunca Bayramın üç gününe eşit sayıda randevu verilecek şekilde planlanmasına,
Kesim yerlerine gelecek kişi sayısının mümkün olduğunca az olmasını sağlamak amacı ile hisse sahipleri dışında kimsenin kurban kesim yerlerine gitmemesinin halka merkezi yayın sisteminden duyurulmasına,
Her kurban için hisse başına parçalama işi kurbanı kesen veya parçalama işlemi için görevlendirilen kasap/kurban kesim elemanları tarafından yapılmasının sağlanmasına,
Kurban sahiplerinin kurban kesim yerlerinde bir arada bulunarak parçalama işlemi yapmasına müsaade edilmemesine, kurban sahipleri tarafından kurban parçalanacaksa en fazla üç kişinin maske kullanımı ve 1,5 metrelik mesafe kurallarına uyarak parçalama işlemini yapmasına müsaade edilmesine,
İlimizde kurban kesim ve satış yeri olarak belirlenen yerler dışında; çevre ve görüntü kirliliğine neden olacak şekilde yol kenarları, park ve bahçeler, dere yatakları gibi yerlerde kurban kesilmesine müsaade edilmemesine, kurbanlık hayvan satışı yapılmamasına,
 
6-Müşteri ve satıcılar arasında el temasında (tokalaşma) bulunulmamasına,
 
7-Kullandıkları giysi, eldiven, maske ve ekipmanların kirlilik oluşması durumunda veya belirli aralıklarla değiştirilmesi sağlanmasına, kesimden sonra kesim aletlerinin temizlenmesine dikkat edilmesine,
 
8-İlimiz Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu ile İl Kurban Hizmetleri Komisyonunun almış olduğu kararların ilgili kurum ve kuruluşlarca eksiksiz bir şekilde uygulanmasının sağlanmasına,
 
9-İlimizde Kurban kesim ve satış yerlerinde veteriner hekim görevlendirmesinin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılmasına,
 
10-İlimizde Bayram süresince hayvan kesimi ve satışı yapılacak yerlerin; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Belediye Başkanlıkları ile kalabalık oluşmaması için sorumluluk alanına göre İl Emniyet ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından denetlenmesine,
 
11-İlimizde Kurban bayramı süresince Diyanet İşleri Başkanlığının 2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliği ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunca hazırlanmış olan Koronavirüs Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde Kurban Bayramı ve Öncesinde Hayvan Satış Yerlerine Yönelik Alınması Gereken Önlemler başlığı altında belirtilen kurallar ve önerilere tüm vatandaşlarımızın eksiksiz şekilde uymalarına,
12-Yukarıda belirtilen, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine,
 Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.