Türkiye İstatistik Kurumu Konya Bölge Müdürlüğü Ölüm İstatistiklerinden “Karaman ili ölüm istatistikleri, 2019” konusunda bir basın bülteni hazırladı. 2019 yılı sonuçlarına göre; 

2019 yılında Karaman ilinde 1 506 ölüm gerçekleşti. 

Türkiye'de ölüm sayısı revize edilen 2018 yılında 426 bin 449 iken 2019 yılında %2,2 artarak 435 bin 941 kişi oldu. Karaman ilinde ölüm sayısı 2018 yılında 1 589 iken bu sayı 2019 yılında %5,2 azalarak 1 506 oldu. En fazla ölüm 63 bin 371 ölüm ile İstanbul ilinde gerçekleşirken bu ili 27 bin 567 ölüm ile İzmir, 26 bin 405 ölüm ile Ankara takip etti. Karaman ili 1 506 ölüm ile Türkiye'de 67’nci sırada yer aldı. En az ölüm 479 ölüm ile Bayburt ilinde gerçekleşti. 

2019 yılında Karaman ilinde ölenlerin %54,8’i erkektir 

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Türkiye'de 2019 yılında gerçekleşen ölümlerin %54,6’sını (238 bin 44 kişi) erkekler, % 45,4'ünü (197 bin 897 kişi) kadınlar oluşturdu. Karaman ilinde 2019 yılında gerçekleşen ölümlerin %54,8’ini (826 kişi) erkekler, %45,2’sini (680 kişi) kadınlar oluşturdu. 

2019 yılında Karaman ilinde kaba ölüm hızı binde 6,0 olarak gerçekleşti. 

Kaba ölüm hızı, bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade etmektedir. Türkiye’de kaba ölüm hızı, 2018 yılında binde 5,2 iken 2019 yılında binde 5,3 oldu. Diğer bir ifade ile 2019 yılında bin kişi başına 5,3 ölüm düştü. Karaman ilinde 2018 yılında binde 6,4 olan kaba ölüm hızı 2019 yılında da binde 6’ya düştü. 2019 yılında kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 9,9 ile Kastamonu oldu. Bu ili binde 9,3 ile Sinop ve binde 8,9 ile Balıkesir izledi. Karaman ili binde 6,0 kaba ölüm hızı ile 44’üncü sırada yer aldı. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu iller binde 2,4 ile Şırnak, binde 2,7 ile Hakkari ve binde 2,9 ile Van illeri oldu. 

Karaman’da en çok ölüm dolaşım sistemi hastalıklarından oldu 

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Karaman’da Ölüm nedenleri incelendiğinde, Ölüm vakalarının 2019 yılında %37,8’ini (569 kişi), dolaşım sistemi hastalıkları oluşturdu. İkinci sırayı ise, %16,1 (242 kişi) oranında gerçekleşen iyi huylu ve kötü huylu tümörlerden ölümler oluşturdu. Ülkemizde ise ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2019 yılında %36,8 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini %18,4 ile iyi ve kötü huylu tümörler, %12,9 ile solunum sistemi hastalıkları izledi.