Karaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Mehmet Alpaslan IŞIK Başkanlığında toplanarak yeni kararlar alındı.

Alınan kararlar şu şekilde;

1-İlimizde; 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den başlayarak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına,

2- Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgahı şeklindeki işyerlerinin Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabilmeleri,

3- Lokanta, restoran, pastane, tatlıcı gibi yerlerin hafta içi ve hafta sonlarında 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis yapabilmelerine,

4- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde;

a)Zorunlu müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatların,
b)Yaklaşan yılsonu işlemlerindeki yoğunluğun ticari hayatı olumsuz etkilememesi amacıyla noterlerin,
belirtilen görevlere dair zaman ve güzergahla sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,

5-Yargısal görevlerin icrası kapsamında avukatların özel araçlarıyla şehirlerarası seyahatlerine izin verilmesine

6-31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair 01.12.2020 tarih ve 130 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararında belirlenen usul ve esaslarla birlikte yukarıda 2,3 ve 4. maddede belirtilen hususların 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olmasına,

7-Tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokullarının 15.12.2020 tarihinden itibaren yüz yüze eğitimine geçebilmesine,

8-27.11.2020 tarihli ve 129 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sivil toplum kuruluşları, Mimarlar Odası, Ziraat Odası, Baro Başkanlığı, Tabip Odası ve diğer kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin (genel kurul toplantıları dahil) İlimiz genelinde 01.03.2021 tarihine kadar ertelenmesi  kararı alınmış olup, sendikaların da genel kurul dahil yapacakları etkinliklerin 01.03.2021 tarihine kadar ertelenmesine,

9-Konaklama tesislerinde; 
a)Şartlandırılmış havalandırma sistemi olmayan konaklama tesislerinde mekanik havalandırma/klima sistemlerine UV filtre takılması, bakımlarının düzenli ve sık yapılmasının sağlanmasına,
b)Havalandırma/klima sistemi bulunmayan konaklama tesislerinin kapalı genel mahallerinde, mahallin metreküpüne uygun sayıda ve güçte mobil HEPA filtreler kullanılmasına, bakımlarının düzenli olarak yapılarak, filtrelerinin sık sık değiştirilmesine,

10-Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.