Türkiye İstatistik Kurumu Konya Bölge Müdürlüğü 2020 yılı Evlenme ve Boşanma İstatistikleri “Karaman ili, Evlenme ve Boşanma İstatistikleri” konusunda bir basın bülteni hazırladı.

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; 2020 yılında Karaman’da evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre %6,3 oranında azalarak 1 647’ye düştü. Türkiye genelinde ise evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre %10,1 oranında azalarak 487 270 oldu. 2020 yılında en fazla evlenme 85 763 çift ile İstanbul’da gerçekleşti. Karaman ili 1 647 çift ile 62’nci sırada yer aldı. En az evlenme 351 çift ile Tunceli’de gerçekleşti.      

Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2020 yılında ülkemizde binde 5,84 olarak gerçekleşti. Kaba evlenme hızının 2020 yılında en yüksek olduğu il binde 7,14 ile Adıyaman, en düşük olduğu il ise binde 4,14 ile Gümüşhane oldu.  Karaman ili binde 6,48 kaba evlenme hızı ile 11’inci sırada yer aldı.

2020 YILINDA TÜRKİYE’DE 135 022, KARAMAN’DA 407 ÇİFT BOŞANDI

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; 2020 yılında Karaman’da boşanan çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre %34,0 oranında azalarak 407’ye düştü. Türkiye genelinde ise boşanan çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre %13,8 azalarak 135 022’ye düştü. 2020 yılında en fazla boşanma 27 323 çift ile İstanbul’da gerçekleşti. Karaman ili 407 çift ile 57’nci sırada yer aldı. En az boşanma 35 çift ile Bayburt’ta gerçekleşti.

Türkiye genelinde kaba boşanma hızı binde 1,62 olarak gerçekleşti. Antalya binde 2,47 ile en yüksek kaba boşanma hızına sahip il oldu. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,24 ile Hakkâri oldu. Karaman ili binde 1,60 kaba boşanma hızı ile 31’inci sırada yer aldı