Türkiye İstatistik Kurumu Konya Bölge Müdürlüğü “Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları, (Konya, Karaman) 2018” konusunda bir basın bülteni hazırladı. 

TR52 (Konya, Karaman) Bölgesi’nin ortalama yıllık eşdeğer kullanılabilir fert geliri    21 bin 622 TL oldu 

Tüik Konya Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Türkiye’de ortalama yıllık hanehalkı kullanılabilir fert geliri 2018 yılında 24 bin 199 TL iken, İBBS 2. Düzey bölgeleri itibarıyla, TR52 (Konya, Karaman) Bölgesi, 21 bin 622 TL ile 26 Bölge arasında 11’inci sırada yer aldı.  

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'de ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 2018 yılında 24 bin 199 TL iken, İBBS 2. Düzey bölgeleri itibarıyla en yüksek olduğu bölge, 34 bin 912 TL ile TR10 (İstanbul) Bölgesi oldu. Bu bölgeyi, 29 bin 952 TL ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Bölgesi ve 29 bin 847 TL ile TR51 (Ankara) Bölgesi izledi. 

Ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirinin en düşük olduğu bölgeler ise 10 bin 965 TL ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari), 11 bin 204 TL ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) ve 11 bin 357 TL ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) şeklinde sıralandı. 

Gelir eşitsizliği en düşük bölge TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) oldu 

Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan Gini katsayısı, sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, 1’e yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade etmektedir. 

Tüik Konya Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Gini katsayısı Türkiye’de 2018 yılı itibarıyla 0,408 iken, TR52 (Konya, Karaman) bölgesinde 0,367 oldu. bu değerin en düşük olduğu bölgeler; 0,305 ile TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli), 0,308 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) ve 0,313 ile TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) bölgeleri oldu. 

Gini katsayısının en yüksek olduğu bölgeler ise 0,444 ile TR10 (İstanbul), 0,402 ile TR62 (Adana, Mersin) ve 0,401 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) oldu. 

En yüksek gelire sahip %20’lik grubun gelirinin en düşük gelire sahip %20’lik grubun gelirine oranı şeklinde hesaplanan P80/P20 oranı Türkiye genelinde 7,8 katı iken, TR52 (Konya, Karaman) bölgesinde 6,3 katı oldu. İBBS 2. Düzey bölgeleri itibarıyla, TR52 (Konya, Karaman) Bölgesi P80/P20 oranının en yüksek olduğu bölgeler arasında 6’ncı sırada yer aldı. Bu oranın en düşük olduğu bölge 4,5 ile TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) iken, en yüksek olduğu bölge 8,6 ile TR10 (İstanbul) oldu. 

Göreli yoksulluk oranı TR52 (Konya, Karaman) Bölgesinde %10,6 oldu 

Her bölge için eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50’si temelinde hesaplanan yoksulluk sınırına göre, gelire dayalı göreli yoksulluk oranı TR52 (Konya, Karaman) Bölgesinde 2017 yılında %11,7 iken 2018 yılında 1,1 puanlık azalışla %10,6 oldu.  TR52 (Konya, Karaman) Bölgesi yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler arasında 9’uncu sırada yer aldı. Bu değer Türkiye’de %13,9 olarak gerçekleşirken, yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölge %13,5 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli); yoksulluk oranının en düşük olduğu bölge %5 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) oldu.