Karaman İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Mehmet Alpaslan IŞIK Başkanlığında toplanarak yeni kararlar alındı. Alınan kararda kısıtlama boyunca kimlerin ve hangi işletmelerin muaf tutulacağı açıklandı.

Karaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 122 Numaralı kararı

1-Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin sadece saat 10:00 ile 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabilmesine, 
2-Bakkal, büfe, manav, kasap, kuruyemişçilerin ruhsat saatine göre çalışabilmelerine, Akaryakıt istasyonlarında bulunan marketlerin çalışma saatleri ile ilgili herhangi bir kısıtlama yapılmamasına, 
3-Restoran, lokanta, pastane, kafe, simitçi, börekçi ve kafeterya gibi yeme-içme yerlerinin 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel-al hizmeti verecek şekilde açık olabilmesine,  
4-Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00 den sonra saat:24:00’ a kadar sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilmesine, 
5-İlimizde yerleşim sahası dışında, şehirlerarası karayolları kenarında, şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesisi bulunmamakta olup, 04.11.2020 tarihli ve 112 sayılı kararda da belirtildiği üzere sadece yolculara ve otogar çalışanlarına servis sağlayacak şekilde otogarda bulunan işyerlerinin kısıtlamadan muaf tutulmasına, 
6-Sinema Salonlarının 31.12.2020 tarihine kadar faaliyetlerinin durdurulmasına, 
7-Yeni bir karar alınıncaya kadar kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetlerinin durdurulmasına,  
8-Çay ocağı şeklinde faaliyet gösteren yerlerin işyeri önlerinde bulunan masa, sandalye ve  taburelerini kaldırmak, işyeri içerisinde müşteri bulundurmamak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla saat 20:00’ e kadar faaliyetlerini sürdürebilmelerine, 
9-Bu kararın ilgili odalar tarafından işletmelere tebliğ edilmesine, karar verildi.

Karaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 123 Numaralı kararı
1- 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00’ den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00’ a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00’ den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. 
 
Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulamanın yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam etmesine,
 
2- Aşağıda belirtilen işyeri, işletme, kurumların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına, 
 
a) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, 
b) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,
c) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri-afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),
ç) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),
d) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,
e) Oteller ve konaklama yerleri,
f) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,
g) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,
ğ) Üretim ve imalat tesisleri,
h)Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları,
ı) Akaryakıt istasyonları ve lastik tamircileri,
i)Sebze/meyve toptancı halleri,
j- Paket servis yapan restoran, lokanta, pastane, tatlıcı vb. işyerleri ve online yemek sipariş firmaları, (Gel-al hariç olmak üzere saat:24:00’ e kadar),
 
3-Aşağıda belirtilen kişilerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,
 
a) 4. maddede belirtilen  “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,
b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dâhil),
c) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay, AFAD’da ve afet kapsamında faaliyet yürütenler, görev alanlar,
ç) ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri,
d) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,
e) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,
f) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,
g) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,
ğ)Üretim ve imalat tesislerinde çalışanlar,
h) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,
ı) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,
i)İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler, 
j) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel,
k)Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),
l)Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,
m)İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.),
n)Veteriner hekimler, 
o)Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,
ö)30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemiz kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,
p) Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar, 
r) İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,
s) Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan saatler içerisinde evlere paket servis hizmetinde görevli olanlar,
ş) Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),
t)Seyircisiz oynanabilecek spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler,
u)Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) görevli olanlar ile bu toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ibraz ederek belgeleyenler,
ü)Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri,
 
4-Yukarıda belirtilen söz konusu tedbirlere ve kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına, konusu suç teşkil eden davranışlarda ise Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, karar verilmiştir.

Karaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 124 Numaralı kararı
Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmamaları esas olup aşağıda durumları bulunan vatandaşlarımızın İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik ve Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.
         
1- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan vatandaşlar,
2-Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi) vatandaşlar,
3- İlimize son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler) vatandaşlar,
4-Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen vatandaşlar,
5- Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan vatandaşlar,
6- Ceza infaz kurumlarından salıverilen vatandaşlar,
7-Yukarıda belirtilen söz konusu tedbirlere ve kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına, konusu suç teşkil eden davranışlarda ise Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, karar verildi.

Karaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 125 Numaralı kararı
Karaman İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Mehmet Alpaslan IŞIK Başkanlığında, kurul üyelerinin katılımı ile Valilik toplantı salonunda toplanmış olup, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 18.11.2020 tarihli ve 19161 sayılı yazısı uyarınca 21.11.2020 Cumartesi gününden itibaren aşağıda belirtilen kararların alınması uygun görülmüştür.
1. İlimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine,(işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), 
2-20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), 
3-Anne babanın çalıştığını gösteren belgeleri ibraz ettiği durumda (işyeri kimliği, sgk kaydı vb.) 14 yaş altı çocukların bakıcıya, yakın akrabalara götürülüp getirilmesi durumunda sokağa çıkma yasağı kapsamında değerlendirilmemesine,
4-Yukarıda belirtilen söz konusu tedbirlere ve kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına, konusu suç teşkil eden davranışlarda ise Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, karar verildi.