Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Parsiyel Nefrektomi ve İdrar Torbası (mesane) kanseri ameliyatları başarılı bir operasyonla gerçekleştirildi.

İdrarda kanama şikayeti ile Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji polikliniği Dr.Öğretim Üyesi Emre KANDEMİR'e başvuran 72 yaşındaki erkek hastaya yapılan tetkiklerde idrar torbası (mesane) kanseri ön tanısı konuldu. İlk etapta yapılan kapalı ameliyatta idrar kanalından girilerek tümörlü dokudan örnek alındı. Hastane Patoloji bölümü tarafından yapılan değerlendirmede tümörün idrar torbası kas tabakasına yayıldığı raporlandı. Bunun üzerine hastaya Dr. Öğretim Üyesi Emre KANDEMİR ve Dr. Öğretim Üyesi Güven ERBAY tarafından idrar torbasının (mesane) tamamen alındığı ve bağırsaktan yeni mesane oluşturulduğu kanser ameliyatı yapıldı.
(Radikal sistektomi + İleal loop) Yaklaşık 6 saat süren operasyon ile kanserli olan idrar torbası, idrar torbasına komşu lenf düğümlerinin tamamı çıkarılarak çevre dokular tümörden temizlendi. Bağırsaktan yeni mesane oluşturularak, böbreklerden gelen idrar kanalları (üreter) yeni mesaneye bağlandı. İşlem doktorlarımız ve ameliyat ekibimizin katkıları ile başarı ile tamamlandı. 

72 yaşındaki Urkiye Acar isimli hasta, Üroloji polikliniği Dr. Öğretim Üyesi Güven ERBAY ’a başvurdu ve yapılan tetkikler sonucunda sağ böbreğinde yaklaşık 8 santimetrelik kitle tespit edildi. Hastanın ileri yaşı olması ek hastalıkları olması ve kilolu olması nedeni ile yapılacak olan cerrahi daha da zor hale gelmektedir. Gerekli bölümlere danışılıp ameliyat izni alındıktan sonra sağ böbrekteki kitle, Dr. Öğretim Üyesi Güven ERBAY ve Öğretim Üyesi Emre KANDEMİR tarafından gerçekleştirilen yaklaşık 2 saat süren parsiyel nefrektomi operasyonuyla sağlam böbrek dokusuna zarar vermeden tamamen çıkarıldı ve hasta ameliyattan sonra üçüncü günde sağlıklı şekilde taburcu edildi.

Doktor Dr. Öğretim Üyesi Güven Erbay ve Dr. Öğretim Üyesi Emre Kandemir ameliyat sonrası açıklamalarında;

‘’Böbrekler insan vücudunda ana filtre görevi görürler, vücutta dolaşan kanı süzüp idrara dönüştürürler. Bu nedenle ameliyatta olabildiğince fonksiyonlarının korunması hedeflenir.  Böbreğin tümör nedeni ile tamamen alınması, her iki böbreğin yapacağı süzme fonksiyonunu tek böbreğe yükleme  nedeniyle ileriki dönemde böbrek yetmezliği açısından risk oluşturmaktadır. Açık Parsiyel Nefrektomi ameliyatı ile hasta neredeyse iki tam böbrekle yaşayabilir. Bu nedenle Parsiyel  Nefrektomi uygun koşullarda radikal Nefrektomi operasyonuna tercih edilmektedir. ‘’ dedi. 

Bu tür onkolojik cerrahiler özellikli cerrahilerdir ve hastanemiz bünyesinde de başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.

İdrarda kanama şikayeti ile hastenemiz Üroloji polikliniği Dr.Öğretim Üyesi Emre KANDEMİR'e başvuran 72 yaşındaki erkek hastaya yapılan tetkiklerde idrar torbası (mesane) kanseri ön tanısı konuldu. İlk etapta yapılan kapalı ameliyatta idrar kanalından girilerek tümörlü dokudan örnek alındı. Hastanemiz Patoloji bölümü tarafından yapılan değerlendirmede tümörün idrar torbası kas tabakasına yayıldığı raporlandı. Bunun üzerine hastamıza Dr. Öğretim Üyesi Emre KANDEMİR ve Dr. Öğretim Üyesi Güven ERBAY tarafından idrar torbasının (mesane) tamamen alındığı ve bağırsaktan yeni mesane oluşturulduğu kanser ameliyatı yapıldı. (Radikal sistektomi + İleal loop) Yaklaşık 6 saat süren operasyon ile kanserli olan idrar torbası, idrar torbasına komşu lenf düğümlerinin tamamı çıkarılarak çevre dokular tümörden temizlendi. Bağırsaktan yeni mesane oluşturularak, böbreklerden gelen idrar kanalları (üreter) yeni mesaneye bağlandı. İşlem doktorlarımız ve ameliyat ekibimizin katkıları ile başarı ile tamamlandı. 

Bu tür onkolojik cerrahiler özellikli cerrahilerdir ve hastanemiz bünyesinde de başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.