Sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kapsamının art  niyetli kullanılması üzerine valiliklere yeni genelge gönderildi. Buna göre,  kısıtlama süresince istisnanın kapsamı sadece muafiyet nedeniyle sınırlı olacak,  genel muafiyet söz konusu olmayacak.

İçişleri Bakanlığı, 81 il  valiliğine "Muafiyetlerin Kötüye Kullanımının Önlenmesi" konulu genelge gönderdi.
 
Genelgede daha önce illere gönderilen genelgeyle sokağa çıkma  kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin  aksamamasını temin ile sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini  sağlamak amacıyla kısıtlamadan muaf tutulacak yerler ve kişilerle ilgili uygulama  hatırlatıldı.
 
Son dönemde sokağa çıkma kısıtlamasından muafiyetin bazı art niyetli  kişilerce (sağlık randevusu alıp, randevuya dair belgeyi göstermek suretiyle  hastane yerine başka yerlere gitmek, çalışma günü, vardiyası veya nöbeti olmadığı  halde çalıştığını ibraz edip başka amaçla dışarı çıkmak) kötüye kullanılmaya  çalışıldığına dair bilgi üzerine Bakanlığın harekete geçtiği belirtilen  genelgede, şu kararlara yer verildi:
 
"Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde  kısıtlamadan muafiyet tanınacak yerler ve kişilerle ilgili istisnanın kapsamı  sadece muafiyet nedeniyle sınırlı olacak. Bunun dışında genel muafiyet şeklinde  bir durum kesinlikle söz konusu olmayacak.
 
Kişiler, muafiyete neden olan durum kapsamında ikametlerinden  çıkabilecek olup bu süre içinde muafiyet nedenine dair zaman ve güzergah ile  sınırlı kalacak. Zaman bakımından uygulamada kişinin istisna kapsamına dahil olan  durumu ile dışarıda bulunduğu zaman diliminin uyumluluğuna dikkat edilecek."
 
İdari yaptırım uygulanacak
 
Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kapsamındaki kişi,  muafiyeti nedeniyle ikametinden ayrıldığında rutin güzergahının dışına  çıkamayacak.
 
Bu doğrultuda ekiplerce kısıtlamanın uygulandığı süre ve günlerde  dışarıda bulunan kişilerin kontrolleri sırasında muafiyet kapsamında olup  olmadığı, muafiyet sebebiyle sokakta bulunma nedeninin zaman ve/veya güzergah  açısından uyumluluk gösterip göstermediği hususlarına dikkat edilecek.
 
Muafiyet sebebiyle zaman ve/veya güzergah bakımından uyumluluk  bulunmayan durumlarda ise idari yaptırım uygulanacak.
 
Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süre ve günler için geçerli  olan muafiyetleri suiistimal eden/edebilecek kişilerle ilgili gerekli denetim  faaliyetleri bu esaslar çerçevesinde yürütülecek.